Akciové trhy

Akciové trhy se nazývají Burza cenných papírů. Jedná se o právnické společnosti, kde se neobchoduje pouze s akciemi ale i ostatními cennými papíry, jako například dluhopisi. Burzda je také akciovou společností a musí být založena nejméně 10 subjekty. V České Republice je to Burza cenných papírů Praha (BCPP). Burzovní index se jmenuje PX. Burzu kontroluje Česká Národní Banka a řídí se pravidli České Republiky a Evropské unie. Je členem federace evropských burz (FESE). V květnu 2004 jí udělila americká komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) statut definované zahraniční burzy a BCPP se tak stala papírově bezpečnou pro americké investory.
Akciový trh anglicky "stock exchange" má své ohodnocení podle bodů a celkového objemu akcii s kterými se zde obchoduje. Nejznámější jsou NYSE - New York Stock Exchange (největší na světě), TSE - Tokyo Stock Echange, LSE - London Stock Exchange, NASDAQ - amierická burze se zaměřením na technologie.

Co jsou akcie

Jedná se o cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo na podíl v určité firmě nebo společnosti a dává mu také právo spolurozhodovat na valné hromadě. Majitel akcii má právo na dividenta, což je podíl na zisku společnosti, ty ale nemusí být nutně vyplacené. Valná hromada se může například rozhodnout peníze investovat do nových technologii nebo rozšířením výroby. Každý cenný papír má svoji identifikaci je ním unikátní číslo ISIN. Podle tohoto čísla se určují nejen akcie ale napříkald i dluhopisy.

Jak se na akciich vydělává

Záleží na investiční strategii. Můžete koupit za dobrou cenu v době krize a počkat než se společnost vzpamatuje a pak je ze ziskem prodat. Nebo můžete také akcie vlastnit i deset let. Žít z divident, které budete jako spoluvlastník dostávat. Je pravděpodobné, že fimra bude prosperovat a s odstupem deseti let můžete pak vše s velkým ziskem prodat. Existuje velké množství lidí, kteří si koupili podíl ve firmě a žíjí pouze z divident. Nejvíce se však mluví o rychlém zbohatnutí, což se může podařit pouze u rizikového investování. Je však všeobecně známo, že na 90% lidí co prodělá připadne 10% co vydělají. Pokud teda chcete začít a nemáte žádné odborné znalosti určitě proděláte. Aby se tak nestalo od toho jsou zde investiční poradci, jejiž úkolem je poradit vám jak peníze nejlépe zhodnotit.

Jak akcie nakoupit

Nejdříve si musíte zjistit co vlastně chcete koupit. K tomu slouží už zmíněný ISIN. Jakmile jej zjistíte musíte kontaktovat makléře/obchodníka, který má k akciim přístup a požádat jej, aby Vám je koupil. Zároveň mu budete muset zdělit i cenu za jakou je má koupit. Vaše akcie pak budou uchovány u Vašeho obchodníka s cennými papíry. Je dobré si nějakého platit, protože sleduje různé termíny, které můžete přehlédnout (valná hromada, výplata divident). Je to standartní postup. Jen výjmečně si lidé nechávají akcie doma.

Jak se akcie prodávají

Prodávají se prostřednictvím Vašeho makléře, kterého podobně jako při nákupu kontaktujete a pořádáte ho aby akcie prodal. Musíte mu zároveň stanovit i cenu za kterou má prodávat. Po úspěšném obchodu obdžíte buď písemnou nebo elektronickou formou potvrzení o úspěšně provedeném obchodu. Je důležité si ještě uvědomit, že pokud vlastníte akcie déle než 6 měsíců a prodáte je se ziskem na rozídlu kurzu, příjem se nedaní.

Zahraniční vs Český akciový trh

Výhodou investice do zahraničního akciového trhu je možnost těžit z rozdílu kurzu. Pokud se očekává, že ČNB zasáhne do sílící České Koruny, je nákup akcii v zahraničí většinou doporučován. Nevyděláte totiž jen na akciich ale i rozdílu kurzu.

Výhody akcii

Velkou výhodou akcii je jejich prodejnost. Je snažší je prodat než třeba dluhopisy. V dlouhodobém hledisku investice je zde i slušná šance na zisk z divident. Ačkoliv se to hodně zmiňuje spousta lidí chce na akciich zbohatnout v krátkém čase, což se rozhodně nedoporučuje. Ideální doba investice je 4 až 5 let. Nesmíte se zvyklat jejich kurzem. Můžete se podílet na zisku různých velkých společností jako je Microsoft nebo Coca-cola. No kdo by nechtěl vlastnit kus (i když malý) Microsoftu.

Co by jste měli vědět o akcii

Vyplácená dividenta musíte zdanit, protože se jedná o zisk. Investuje se většinou v řádech statisíců nebo milionů. Dále je zde riziko akciové krize. Trh může zareagovat zbrkle a cena vašich akcii může jít velcie rychle dolů. To ovšem nic neměni na tom, že se můžoz vyplácet dividenta. Naopak pokud chce jedna firma převzít druhou může drobným akcionářům nabídnout větší než tržní cenu. Bouhžel jakmile získá velmi velký podíl (nad 95%) může prostě Vaše akcie koupit a nepatat se na nic. I tak se ale řadí investice do akcii mezi jednu z nejlepších možností investic jaká je.
Pokud jste běžn občan a přesto máte zájem o investování do akcii je zde možnost zkusit nějaký podílový fond některé z bank. Pro více informací se porozlédněte po některé z bank. Hezkou nabídku má například Komerční banka nebo ČSOB.

Reklama

Další odkazy

Akciove trhy
Dluhopisy
Kreditni karta
Kapitalove trhy
Penzijni fond
Platebni karta
Podilove listy